2012 – Biebrza Eco-Travel ponownie Fundatorem Nagrody

Nagrodę Specjalną w konkursie: „Ulotne Chwile”

„Fotosafari nad Biebrzą”

ufundowała  Biebrza Eco-Travel:

www.biebrza.com; tel. +48 604 304 221

O admin