Kowalski-04

Wystawa "Oblicza natury" obrazuje różnorodne spojrzenie na świat przyrody poszczególnych członków Okręgu Pomorsko-Kujawskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Znalazło się tu 30 fotografii przedstawiających malownicze pejzaże, momenty z życia dzikich zwierząt, a także świat roślin i owadów. Wystawa ma na celu przede wszystkim uwrażliwienie szerszej publiczności na piękno otaczającej nas przyrody.

„Oblicza natury”

‘Jeśli chodzi o mnie, królestwo moje jest w powietrzu. Jak wiatr często czyni, tak harmonie wirują dookoła mnie i tak wszystko wiruje w mojej duszy” Ludwig van Beethoven.

W przyrodzie występuje wiele bardzo interesujących zjawisk. Przebogaty i urzekająco piękny, pełen harmonii i niezwykłości jest świat owadów, ssaków, ptaków, roślin czy form ukształtowania Ziemi, szczególnie dla umiejącego patrzeć pasjonata natury. I tak szybciej czy później budziła się w nas pasja, której celem było uchwycenie tej harmonii świata, jego różnorodności, chęci przeżycia, doświadczania czy zgłębiania jego tajemnicy. Często są to wręcz mistyczne chwile, zamknięte w kadrze, gdy wędrowanie o poranku pozwala odkryć mgliste pejzaże, ulotność motyla czy subtelność lasu. Jednakże do tego potrzebna jest wielka cierpliwość i pokora oraz niekiedy wiele wyrzeczeń. Czekanie godzinami na błysk słońca, przedzieranie się przez grząski teren, budowanie kryjówek czy już samo wstawanie przed świtem wymaga od nas wielkiego samozaparcia. Pasja, która uczy, hartuje i pokazuje, że człowiek tak jak Matka Przyroda, jest wrażliwy. A do tego chce utrwalić to, czego jeszcze nie zniszczyła cywilizacja. . I ma to przełożenie na sposób postrzegania przez nas świata. Stąd na wystawie są tak różne w tematyce zdjęcia, tak, jak wiele obliczy ma Natura.

                                                                                              Jolanta Orzłowska

Ksiazkiewicz_Guardians.jpg

Rogaczewski_05

Tarczykowski_08