LOP

Prezes Zarządu Głównego

Ligi Ochrony Przyrody

Ryszard Kapuściński

   

Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski

   

Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   

Pan Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

   

JM Rektor

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn