2017 – Wystawa fotografii – „CZTERY PORY RZEKI” – Dariusz Sarnowski

Miejsce ekspozycji – Dom Muz, Podmurna 1/3, Toruń

Wernisaż –  30 listopada 2017 o godzinie 18.00

Wystawa czynna do 15 stycznia 2018

 

"Kocham tę niedostępną rzekę jak kocha się niedostępne kobiety. Te jej wymagania, kaprysy, mroczne tajemnice, ciągłe niewiadome i pokręcone meandry niebezpieczeństw, setki przeszkód, niespełnionych oczekiwań i tęsknot. Dziesiątki bezskutecznych prób zdobycia. Trudny to związek i wymagający, ale są dni i chwile kiedy jest moja... Taka jak chcę i pragnę!”

Dariusz Sarnowski

Te słowa autora wystawy mówią wiele o rzece, której poświęcił on kilka ostatnich lat swojej fotograficznej twórczości. Bo i nie jest Drwęca rzeką łatwą. Wiosną chroniona rozlewiskami, zimą połaciami zdradliwych, lodowych tafli, skutecznie uniemożliwiającymi dotarcie do głównego nurtu, latem i jesienią natomiast, szczelnie zarośnięta trudnodostępną roślinnością. Kiedy jednak znajdzie się sposób na pokonanie tych wszystkich niedogodności, otwiera się przed nami świat pięknej i niezwykle urozmaiconej, a co ważniejsze, dzikiej rzeki. Świat przepełniony śpiewem ptaków, klangorem żurawi, poprzecinany ścieżkami wielu gatunków zwierząt, którym zarówno sama rzeka, jak i przylegające do niej łąki, pola i lasy dają dom i pożywienie. Wystawa, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, to niewielki, ale jakże ciekawy fragment obrazów i przeżyć, które dane było autorowi niniejszej wystawy utrwalić. Zapraszamy.

Podobne wpisy