2022 – Wystawa „Wierzby” Jarosława Jana Jeleńskiego

Miejsce ekspozycji – Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Wernisaż – 2 grudnia 20212 o godzinie 12.00

Wystawa fotografii w tonacji monochromatycznej "Wierzby", nie stanowi moich najnowszych poszukiwań ale jest fotografią realistyczną realizowaną od dawna. Jest sposobem wykonania fotografii czystej aby świat realistyczny w niej zawarty odzwierciedlał moje postrzeganie zastanej rzeczywistości, aby obrazy otaczającego mnie świata wolne były od jakichkolwiek manipulacji, ale pełne moich emocji, nastrojów, obserwacji i przemyśleń. Tytuł wystawy jest odzwierciedleniem ciągłego przebywania wśród drzew, wierzb i zapisywania ich obrazu (światła i cienia) na matrycy tj. wrażeń powstałych w wyniku tegoż obcowania. W swoich pracach pokazuję również dramat drzew po uderzeniu pioruna, współczuje umęczonym przez krowy i bobry konarom, umierającym i nagim pniom, odartym z życiodajnej gleby korzeniom. Fotografowałem wierzby w Dolinie Dolnej Wisły, na nadbużańskich łąkach i w Parku Narodowym "Ujście Warty". Wystawa stanowi część mojego projektu autorskiego "Żywoty drzew" (w trakcie realizacji) poświęconego dokumentowaniu drzew, które spotykam na swojej drodze. Wierzby wciąż jeszcze nam wiernie towarzyszą, dzięki swoim skromnym potrzebom i łatwej adaptacji do różnorodnych środowisk. Jej znajome kształty spotykamy nad brzegami rzek, na łąkach i podmokłych rowach. W Polsce rośnie około dwudziestu ośmiu gatunków wierzb tworzących liczne mieszańce, a wszystkie rozpoznawalne, jak członkowie licznej rodziny o silnie zarysowanych wspólnych cechach. Pospolitość tego drzewa sprawiła, że stało się mi bliskie. Pradawną moc wierzb najlepiej zdają się opisywać słowa Szymona Szymonowica, XVI-wiecznego poety: "I wy, wierzby, byłyście kiedyś boginiami. Teraz wód pilnujecie, stojąc nad brzegami".

O Autorze:

Jestem bydgoszczaninem urodzonym w 1962 r., artystą fotografikiem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców i członkiem rzeczywistym Związku Polskich Fotografów Przyrody. Fotografuję od ponad 40 lat, początkowo na kliszach czarno - białych później na przeźroczach, a obecnie w technice cyfrowej. Byłem kierownikiem Agencji Fotograficznej, Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych "Limes" przy WSR - P w Siedlcach. Pracowałem w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy i uzyskałem zaświadczenie kwalifikacyjne MKiS w dziedzinie fotografii jako instruktor. Byłem również członkiem Bydgoskiego Klubu Fotograficznego.Uczestniczyłem w ponad dwudziestu wystawach fotograficznych zbiorowych oraz w siedmiu wystawach indywidualnych (w tym jako współautor z bratem). Jestem współautorem wystawy fotografii pt. "Opowieść z Podlasia", wystawa prezentowana była w trzech galeriach.Moja twórczość fotograficzna została nagrodzona i wyróżniona wielokrotnie w konkursach fotograficznych, a zdjęcia prezentowane były w galeriach i na wystawach pokonkursowych. Prace moje publikowane były w albumach fotograficznych, kalendarzach i innych wydawnictwach. W 2019 r. fotografia mojego autorstwa, jako jedyna w technice czarno - białej została opublikowana w prestiżowym albumie pt. "Wizje Natury" Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jestem pomysłodawcą i współautorem galerii fotografii na płocie "Pod bocianim gniazdem" we wsi Rogacze, w województwie podlaskim. Galerię prowadzimy od 2017 r. wspólnie z bratem Sławomirem (członkiem ZPFP). Prowadziłem zajęcia warsztatowe z dziedziny fotografii krajobrazowej i przyrodniczej w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Upowszechniam w formie pokazów autorskich fotografię krajobrazową i przyrodniczą, pokazy takie realizowałem na kilkudziesięciu spotkaniach.Fotografuję i nie ograniczam się do wykonywania zdjęć dokumentalnych. Koncentruje się na planowaniu kadrów, wyborze miejsca i światła oraz pory dnia. Ważny dla mnie jest pierwszy i drugi plan, gra świateł i cienia. Główne tematy moich prac to: krajobrazy i pejzaże, przyroda ożywiona i nieożywiona, makrofotografia. Fotografia istnieje dla mnie tylko na papierze w formie odbitki, powiększenia, wydruku. Samodzielnie wywołuję i skanuję klisze średniego formatu oraz zajmuję się ich drukowaniem w technice pigmentowej. W czarni i bieli przedstawiam głównie fotografie krajobrazowe, drzewa, architekturę drewnianą, cerkwie, kościoły, krzyże na wschodzie Polski. Zapraszam do obejrzenia mojej wystawy fotografii w tonacji monochromatycznej pt. "Wierzby".

Podobne wpisy