Grzegorz Bobrowicz urodził się w 1963 roku w Wołowie, na Dolnym Śląsku. Fotografią przyrodniczą zajmuje się od trzydziestu lat. Wydał trzynaście książek i albumów o przyrodzie Polski. Jego ostatni album „Polska dzika przyroda” został wybrany „Książką Miesiąca” (października 2011) w 10. Konkursie na „Książkę Miesiąca” i „Książkę Roku” organizowanym przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”; a także zdobył pierwsze miejsce w kategorii „Albumy krajoznawcze” na „XX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej” w Poznaniu: „za wysoki poziom zdjęć, znakomitą szatę edytorską i artystyczny zapis istotnego elementu dziedzictwa narodowego”.

Współpracuje z takimi wydawnictwami i organizacjami, jak: Arkady, Art-Styl, Cibet, Digital Foto Video, Echa Leśne, Fisch & Fang, Forest, Foto, Funadacja Ekorozwoju, IUCN Polska, Jaeger, Karkonoski PN, Klub Przyrodników, Lasy Państwowe, LOP, Łowiec Polski, Magazyn Gazety Wyborczej, Mulico, National Geographic Polska, NaturFoto, OTOP, Poznaj Świat, Poznajmy Las, „pro Natura”, Przekrój, Przyroda Polska, Ptaki Polski, Wild und Hund, WWF, Wyd. Dolnośląskie, Zielona Akcja.

Ukończył Wydział Leśny na Akademii Rolniczej (Uniwersytecie Przyrodniczym) w Poznaniu. Jest autorem pond stu dokumentacji i opracowań, w tym trzech powołanych rezerwatów przyrody, a także stu kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych. Ponadto jest autorem scenariuszy i komentarzy do filmów przyrodniczych.

„Mistyczny kontakt z dziką przyrodą – to moje fotograficzne credo. Fotografuję pejzaż oraz zwierzęta i rośliny, ale tylko dzikie, w ich naturalnym środowisku.” W poszukiwaniu dzikiej przyrody odbył wyprawę na Kamczatkę. Jego zdjęcia można zobaczyć na stronie: www.bobrowicz.eu  Prowadzi blog „Szepty przyrody. Dziennik o przyrodzie, fotografii, lekturach i filozofii życia”: www.szeptyprzyrody.pl