W obszarze mojej aktywności znajduję się głównie fotografia, choć co raz częściej myślę że interesuje mnie światłoczułość, zarówno ta naturalna jak i sztuczna, bo też trudno dokładnie postawić granice. Jestem przekonany że sposób rejestracji rzeczywistości odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne, czy efemeryczne formy zapisu.  Traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Staram się ożywić mit próbuję znaleźć dla niego współczesny kontekst. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów fotochemicznych, są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian.

Istotnym elementem mojej pracy jest również działalność edukatorska, traktowana na równi z aktywnością artystyczną. Działania podejmowane w tej płaszczyźnie to przede wszystkim współpraca przy projektach Lato w teatrze, oraz projekty warsztatowo edukacyjne realizowane w ramach innych programów. 

http://mareknoniewicz.blogspot.com/

Wybrane  wystawy indywidualne i zbiorowe:

2019

„Naturalia. Anomalia” – wspólnie z Georgią Krawiec, Galeria Wozownia Toruń

2018

„Pencil of light” – wystawa indywidualna Galeria MOK Wągrowiec w ramach IV Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii,

„This is not Still Life” – wyróżnienie specjalne na Festiwalu Vintage  w Bydgoszczy .

„Piętno techniki” – wystawa zbiorowa w ramach Dni Fotografii Alternatywnej, Siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia, Warszawa

2016

„Out of the Blue: Explorations in Cyanotype” – Galeria PhotoSyntesis, Boston USA                                  

                                                                                     Kurator: Chris Huestis                                                           „ Światło- czuła” – Festiwal Fotografii w Łodzi, Galeria OFF Piotrokowska

                                                                                   Kurator: Marek Szyrk                                                       

2015 

 „Wyborny trup polskiej fotografii” - Awangarda BWA Wrocław. 

                                                                                   Kurator:  Adam Mazur                                                     

2014  

“Poetics of light” - Muzeum Pałacu Gubernatorów - Santa  Fe, USA.

                                                                                   Kurator: Eric Renner                                                      

2013

8 Biennale Fotografii Poznań, „Stan Rzeczy” – wystawa zbiorowa, kurator i uczestnik.

„POLYGONUM” Wystawa Sztuki Pomorza i Kujaw, wystawa zbiorowa BWA Bydgoszcz.

„Negatyw” - wystawa indywidualna, Galeria Miejska Bydgoszcz „Kantorek” 2013

„Iliaster” – wystawa indywidualna, Galeria FF Łódź

Działalność zawodowa :

W latach 1997 -2001 Technolog na Katedrze Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Od 2001 organizator warsztatów i wykładów: fotografia otworkowa, techniki historyczne w fotografii, fotografia współczesna,

W latach 2004 -2015  prowadzi pracownię fotografii w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy,

W latach 2009-2016 wykładowca w Bydgoskiej Akademii Fotografii,

W latach 2010-2013 Prowadzi pracownię Krajobrazu w Trójmiejskiej Szkole Fotografii, wprowadza tam elementy technik szlachetnych.

Od 2015 freelancer  Pracowni Wahrstrad Fotografii , Spółdzielni Socjalnej ART Deco w Bydgoszczy

Od 2016 Kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy

Działalność edukacyjna:

2001 – udział w projekcie „Świat” warsztaty fotografii dla dzieci ze wsi Jasionka i Krzywa, we współpracy ze Stowarzyszeniem rozwoju Sołectwa Krzywa i Jasionka, oraz wydawnictwem Czarne.

2002 – 2005 warsztaty fotografii otworkowej w ramach projektu Galeria Bezdomna.

2004 – warsztaty fotografii otworkowej Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Babigoszczy.

2014, 2016, 2017 – prowadzenie warsztatów fotograficzno performatywnych w ramach projektów Lato w Teatrze

2015 – warsztaty fotografii i zjawisk światłoczułych w ramach projektu 5 Zmysłów serii artystyczno-edukacyjnych wydarzeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym – Kostrzyn.

2016 – prowadzenie warsztatów w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”