2012 – Wystawa „Te co skaczą i latają” Artura Tabora (1968-2010) w ramach Festiwalu

2012 – Wystawa „Te co skaczą i latają” Artura Tabora (1968-2010) w ramach Festiwalu

Miejsce ekspozycji – Wernisaż – Wystawa czynna do 31 grudnia 2012 Wystawa fotograficzna pt. „Te co skaczą i latają” powstała z inicjatywy Ministerstwa Środowiska Biura Promocji i Informacji. Prezentuje bioróżnorodność polskiej przyrody. Celem wystawy jest uświadomienie widzom, jak bogatą mamy naszą ojczystą awifaunę. Obserwowanie zwierząt  w naszej strefie klimatycznej jest niezwykle trudne. Człowiek zdominował praktycznie…