Od 2014 roku Organizatorzy Festiwalu przyznają: NAGRODĘ SPECJALNĄ Organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury” za znaczący wkład w rozwój polskiej fotografii i filmu przyrodniczego Nagrodą uhonorowani zostali do tej pory: Since 2014, the Festival Organizers have been awarding:
SPECIAL PRIZE
Organizers of the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature
"The Art of Nature"
for a significant contribution to the development of Poland
nature photography and film
So far, the following people have been honored with the award:
2023 - Mateusz Piesiak
2022 - Michał Ogrodowczyk
2021 - Roman Dębski
2020 - Włodzimierz Łapiński
2019 - Michał Lorenc
2018 - Grzegorz i Tomasz Kłosowscy,
2017 - Krystyna Czubówna,
2016 - Saturnina i Artur Homan,
2015 - Bożena i Jan Walencik,
2014 - Tomasz Ogrodowczyk.

W skład Kapituły przyznającej nagrodę wchodzą wszystkie osoby wyróżnione, a jej Przewodniczącym jest Dyrektor Festiwalu Adam Adamski. The Chapter awarding the award consists of all distinguished persons, and its Chairman is Festival Director Adam Adamski.